12:00 - Uzložba unikatnih eko - modela Tijane i Mile Popović nastalih u saradnji sa korisnicima I instruktorima Radnog centra osoba sa invaliditetom

10.12.2012.

Izložba simboličnog naziva 12:00 predstavlja retrospektivu radova dizajnerskog dua Tijane i Mile Popović, nastalih u saradnji sa instruktorima i korisnicima Radnog centra osoba sa invaliditetom u Novom Sadu.

12 radova - unikatnih modela sa dosta ručnog rada, veza, likovnih i grafičkih intervencija, od ekoloških i recikliranih materijala, posle Londona, Brajtona i Beograda, imaće priliku da vidi i novosadska publika.

/
U simboličnom nazivu izložbe nazire se i poruka koja treba da nas upozori na izuzetno problematičnu situaciju kada je reč o zagađenju i uništavanju prirodnih resursa ali i društvenoj odgovornosti građana. Simbolika broja 12 je mnogostruka. Provalači se kroz ceo koncept, od broja eksponata do uloge broja 12 kroz istoriju i umetnost sa gorućim temama savremenog društva. Simbioza dve ozbiljne tematike, vizualizovane i materijalizovane kroz umetnički izraz nagoveštavaju urgentnost u rešavanju problema i društvene odgovornosti svakog pojedinca.

/ /
Kako su se Tijana i Mila Popović od samih početaka opredelile za korišćenje recikliranih materijala u oblikovanju svojih kreacija, koje, tako čine modeli od organskih, potpuno razgradivih materijala poput sirovog lana, platna i pamuka, saradnja sa Radnim centrom osoba sa invaliditetom se nametnula kao logičan izbor. U radionicama RC poštuju se principi zaštite životne sredine, čime se razvija i podiže ekološka svest, što se svakako ogleda i u estetici i stvaralačkom radu Tijane i Mile. Zbog toga je veoma važno da se doprinosu Radnog centra ukaže dužna pažnja, što je i cilj ove izložbe i izlaganja umetničkih radova u čijoj su realizaciji u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima učestvovali i sami korisnici.

/
Istovremeno, ovakav način proizvodnje i korišćenja usluga je ispravan i duboko humani model koji će se, nadamo se, prihvatiti i usvojiti ne samo umetnici, mala preduzeća i privatnici, već i velike kompanije, institucije i druge društveno odgovorne ustanove u zemlji.

Ostvarena saradnja sa korisnicima Radnog centra je u tom smislu, takođe, ukazivanje na neophodnost uključivanja osoba sa invaliditetom u društvene tokove u kojim bi ostvarili svoje produktivne i kreativne potencijale, kao i isticanje kvaliteta i funkcionalnosti proizvoda koji su načinjeni u RC, što je izuzetno značajna integracijska karika, a i put ka samopouzdanju i samopoštovanju korisnika, kao i daljem kreativnom usavršavanju.

Prošlo je pet do 12.

Izložba je otvorena 7. decembra u multimedijalnom centru Art klinika u Grčkoškolskoj 5. u Novom Sadu.

Links: RTV

back