Druga nagrada za plakat i web mokap na Evropskoj klaster konferenciji 2012 u Beču

20.04.2012.

Na Evropskoj konferenciji klastera European Cluster Conference 2012, koja se odžala od 18. do 20. aprila u Palati Neiderősterreich u Beču, novosadske dizajnerke su osvojile drugu nagradu za najbolji dizajn - vizualizaciju Klastera u vidu plakata i web mokapa.

Druge večeri na svečanoj ceremoniji objavljeni su zvanični rezultati međunarodnog dizajn konkursa Put your Cluster on the map, raspisanog za Klastere i dizajnere u decembru 2011. Konkursni zadatak koji je raspisao European Design Centre u saradnji sa How to grow organizacijom, odnosio se na sve Klastere sa sedištem u Evropi, a koji imaju potrebu za stvaranjem prepoznatljivog vizuelnog identiteta i dizajnere koji bi se prihvatili ovog nimalo lakog zadatka. Na konkurs se prijavilo preko 400 Klastera iz cele Evrope, a samo 25 dobilo priliku da budu deo projektnog zadatka i inspiracija dizajnerima za plakat i web mokap.

/

Dizajnerski duo koji čine Tijana i Mila Popović, osnivači i članovi Studija za dizajn TM Popović, kao i Klastera kreativne industrije Vojvodine, osmislile su autentično i originalno rešenje za Vojvođanski IKT Klaster.

„Iako je na prvi pogled zadatak izgledao jedostavno, radi se zapravo o veoma složenom pristupu, koji je zahtevao višemesečnu analizu i upoznavanje sa svim nivoima i sektorima Klastera za čiju smo se vizualizaciju odlučile“.

/
„Ideja nam je bila da na razumljiv i jednostavan način predstavimo kompleksnost i osnovne sektore,usluge i ciljeve Vojovođanskog IKT Klastera. Kako je IKT akronim koji označava: informacije, komunikacije i tehnologije, bez čijih usluga i isprepletanih delovanja današnje društvo ne bi moglo da funkcioniše izabrale smo grad kao sinonim za i simbol za nove medije, tehnologije i komunikacije. Zgrade simbolišu sektore – katetegorije zastupljene u Klasteru. Statistička zastupljenost od veće ka manjoj u procentima navedena je u poljima, dok je grafičko rešenje umesto uobičajnog dijagrama, prestavljeno kao skup zgrada sa bojama prozora koje prate statistiku zastupljenosti povezanih u jedan savremen ICT grad. Zapravo zgrade su materijalizovan grafikon, koji predstavlja statističke parametre, a u vizuelnom i estetskom smislu ima mnogo šire značenje. Simboliše jedinstvo, snagu kao i različite nivoe i sektore koje grade jedan takav savremen grad“.

/
Drugi deo projektnog zadatka odnosio se na web mockup gde je, na najjednostavniji i estetsko prihvatljiv način, potencijalnim korisnicima usluga klastera trebalo obezbediti osnovne informacije i lako snalaženje. Koristeći piktograme, koji olakšavaju komunikaciju, dizajneri su predstavili korisnike usluga, sektore i nivoe, dok se sa desne strane nalazi kolona informacija koja kao vizuelni vodič informiše korisnike o novostima, aktivnostima kao i trenutnim sadržajima u Klasteru.

/
Žiri u sastavu 5 priznatih evropskih dizajnera i profesora univerziteta, predstavnika 5 evropskih Klaster kreativnih organizacija i komisija, uvrstio je dizajnersko rešenje novosadskih dizajnerski za Vojvođanski IKT Klaster među prva 3 pobednička rada. Pored rešenja dizajnera iz Francuske i Španije, gde se dalje pozicioniranje za redosled pobedničkih pozicija od 1 do 3 organizovalo kao on – line glasanje, za čiji su ishod dizajneri saznali na samoj dodeli nagrada. Centralna manifestacija na Konferenciji koja je okupila preko 300 Klasterskih organizacija iz cele Evrope iz oblasti IKT sektora, zdravstvene, metalske, poljoprivredne i drugih industrija bila je Svečana dodela nagrada za najboljeg međunarodnog Klaster menadžera kao i najboljeg međunarodnog dizajna za plakat i web prezentaciju evropskog Klastera, koja se održala 19. aprila u velelepnoj svečanoj dvorani palate Neiderősterreich u Beču.

/
Prvu nagrada je otišla u ruke francuskoj grupi dizajera za francuski West Cluster, dok je druga nagrada pripala novosadskim dizajnerkama za IKT Klaster. Nagrada podrazumeva dvodnevni put u Kopenhagen u Danskoj od 27-29 juna, gde će se pobednički dizajnerski timovi upoznati sa radom danskih dizajnera i kompanija. Centar za Kulturu Danske CKO, koji funkcioniše pri Ministarstvu ekonomije i poslovanja i Ministarstva za Kulturu Kraljevine Danske, organizuje ovo kreativno putovanje, a ima za cilj da umreži kreativni sektor i savremene dizajnere sa tradicionalnim biznisom, industrijom i privredom.


Links: 24 Sata, RTV

back